KONTAKTPERSONER

Nedan listar vi våra kontaktpersoner här på Thimsfors VVS.

Ni kan också kontakta oss med frågor via epost till info@thimsforsvvs.se,

fakturor kan skickas via faktura@thimsforsvvs.se

 

Thimsfors VVS, samlar med ditt samtycke in personuppgifter från dig för att kunna uppfylla det avtal vi har ingått med dig och för att kunna få kontakt med dig under avtalstiden och ev. garantitid.

 
 Vi använder uppgifterna tills du meddelar oss att du motsätter dig det. Vi behandlar dina uppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen.

Du kan begära att få veta vilka av dina personuppgifter vi lagrar och du kan också begära rättelse om du tycker att någon uppgift är fel, radering av uppgifter, överföring av uppgifter (s k dataportabilitet) eller en begränsning av hur vi får använda uppgifterna.

 

 

Håkan Jonsson

VD

E-post

0433-16201

Jan Graneskog

Försäljning butik

E-post

0433-72363

Carl Tagesson

Butik, Lager

E-post

0433-72362

Bo Gustafsson

Försäljning värmesystem

E-post

0433-72367

Marina Branting

Ekonomi

E-post

0433-72366

Annette Larsen

Inköp

E-post

0433-72364

Pär Dahl

Arbetsledare

E-post

0433-72365

Sandra Svensson

Arbetsplanering Älmhult

E-post

0476-12910

Peter Herlevsson

Arbetsledare Laholm

E-post

0430-20047

 

Vi använder cookies Jag godkänner